Tweets Analysis - Keyword: @Raajje_tv

Overview

Total number of tweets analysed

193

Earliest tweet was on

2023-03-21

Latest tweet was on

2023-03-30

Tweets covering

8 days

Average age of authors' accounts

6 years


Summarization

The tweets mention various news and programs from Raajje TV, including discussions on tourism policies and the Maldives Yacht Rally, the need for a marina facility to fuel the growing pleasure boat industry, and recognition of the journalist, feature report, and cameraman of the week. They also include media alerts for various news outlets and a promotion for a program featuring the Maldives Water and Sewerage Company.

Topic Modeling

  1. News related to the Maldives police and government (@MDPSecretariat)
  2. Discussions on politics and policy making in the Maldives
  3. Media alerts and announcements from various news sources
  4. Recognition and appreciation of journalist/reporter's work on @Raajje_tv
  5. Praises for the performance of @Raajje_tv's creative department and cameramen

Emotional Analysis

The tweets express a range of emotions, including enthusiasm, concern, hope, gratitude, interest, appreciation, and admiration. People are discussing a variety of topics, such as developing marina facilities, upcoming events, labor markets, journalist and feature reports, and media alerts. Some tweets express excitement about the growth of the pleasure boat industry in the Maldives, while others express concerns about the challenges facing island communities and the need for rapid policy changes. The overall tone is positive and engaged, with people expressing their opinions and sharing relevant news and information.

Trend Analysis

  1. Discussion about the Maldives Police Service (@MDPSecretariat) and their activities.
  2. Conversation related to development and infrastructure in the Maldives.
  3. Promotion of various TV shows and news outlets in the Maldives.
  4. Recognition of journalists and media professionals for their work.
  5. Comments and feedback on current events in the Maldives.

Disclaimer: The text analysis on twtdata.com, powered by OpenAI, does not represent the views of twtdata.com or its affiliates. The analysis is for informational purposes only and not an endorsement of any viewpoint.

Types of Tweets

Number of Retweets

108

Percentage of total tweets

55%

Number of Original tweets

55

Percentage of total tweets

28%

Number of tweets that contain Mentions

193

Percentage of total tweets

100%

Number of tweets that were Replies

26

Percentage of total tweets

13%

Number of tweets that were Quotes

4

Percentage of total tweets

2%

Number of tweets that contain Hashtags

93

Percentage of total tweets

48%


Top 5 devices used to tweet

Source Count
Twitter for iPhone 75
Twitter for Android 63
Twitter Media Studio - LiveCut 43
Twitter Web App 11
BaarahK 1

What devices were used to tweet


Top 10 accounts with highest followers count

Username Name Bio Followers count
Badruddeen Badr' 🇲🇻 Maldivian #Diplomat, @MDVinMalaysia Maldives High Commission 🇲🇾#Malaysia | Ministry of Foreign Affairs #Maldives @MoFAmv #Government #Politics #Diplomacy 29,020
ZahaWaheed Zaha Waheed Minister at The President’s Office, Former Minister of Fisheries, Marine Resources & Agriculture Interests: Oceans, Marine Science, Fisheries, Environment & DRR 13,416
ishagshafeeg Ishag Shafeeg Proud🤠 RESISTOR of Pres Yameen / PPM Govt. Resist Chinese invasion of Maldives. Blocked by Sebastian Gorka DrG & Students for Trump. TRUMP LOST BIGLY 2020 ELEC 13,119
IllathHassan ޢިއްޒަތު ޙަސަން (އިއްލަތު) 🇲🇻💛⚖️💛🇲🇻 Former MDP Congress Member, Member of @MDPSecretariat | 💛 | I Stand with President Mohammed Nasheed (ANNI) & Decision. 11,999
axvastaine7 𝑨𝒛𝒘𝒂𝒓®🇧🇷 #FreePalestine 🇵🇸 🇲🇻 #𝐉𝐚𝐳𝐞𝐞𝐫𝐚𝐑𝐚𝐚𝐣𝐣𝐞 🎣 10,651
ibrahimjanab ibrahimjanab🇲🇻 Former senate member @MNUedu Former Program Co- Producer @ Sun-FM radio Former producer @RadioAtoll96fm https://t.co/FIwsBnPzKZ 9,218
Team_JJ_Maldive Fans of JAUSA_Jaufar_JJ This Handle is not affilited or endorsed by @JaufarEasaAdam #JAUSA #JAAH. We are fans of the Mr JJ #JJ #Maldives 🇲🇻 @JAAHGroup @jccmaldives 8,322
WaddeyAli waddey (ވައްޑެ) 🎈 #MDPLIVE Social Media Activist | Member of @MDPYouth 8,216
RaajjeTVLive RaajjeTV Live The first 24hours TV station in the Maldives. Tel +(960) 3007773, 3007771, web: https://t.co/l7ZMowdARB 7,802
Al_Maldives AaMaldives - 7,767

Top 10 accounts with highest friends count

Username Name Bio Followers count
Badruddeen Badr' 🇲🇻 Maldivian #Diplomat, @MDVinMalaysia Maldives High Commission 🇲🇾#Malaysia | Ministry of Foreign Affairs #Maldives @MoFAmv #Government #Politics #Diplomacy 22,914
ishagshafeeg Ishag Shafeeg Proud🤠 RESISTOR of Pres Yameen / PPM Govt. Resist Chinese invasion of Maldives. Blocked by Sebastian Gorka DrG & Students for Trump. TRUMP LOST BIGLY 2020 ELEC 13,465
Al_Maldives AaMaldives - 8,465
axvastaine7 𝑨𝒛𝒘𝒂𝒓®🇧🇷 #FreePalestine 🇵🇸 🇲🇻 #𝐉𝐚𝐳𝐞𝐞𝐫𝐚𝐑𝐚𝐚𝐣𝐣𝐞 🎣 3,143
asafwath ahmedsafwath - 3,105
muni_avas ᗰᑌᑎIᗩᐯᗩՏ - Your Place of Infotainment Based at the ♥️ of Laamu, MUNIAVAS is committed to own MV Entertainment Industry’s news. We are the 1st to tell you abt the new releases, movies, TV shows, etc 2,851
RilwanLatheef_ RilwanLatheef Maldives 🇲🇻| @SunwayU 🇲🇾 Alumni | Co-Founder of @AnimalWelfareMV, @JuiceBonBon_, @PirateRepublics @reputeshop #EkuveriDhivehin #BeTheirVoice #Haruge 2,812
FatimathSameer Fathimath Sameer. Fathimath Sameer Vice President of MDP Women's Wing, IWDU Vice Chairwoman, and Former WDC Member of Constituency T-14 Maafanu Uthuru (North) 2,499
Ishanuge bongo fury - 2,387
musthafaaa Moh Musthafa Hussain Worked at The Maldives National University. Retweets may be FYI only. 2,320

Most active users

Username Bio Number of tweets
RaajjeTVLive The first 24hours TV station in the Maldives. Tel +(960) 3007773, 3007771, web: https://t.co/l7ZMowdARB 43
IllathHassan Former MDP Congress Member, Member of @MDPSecretariat | 💛 | I Stand with President Mohammed Nasheed (ANNI) & Decision. 15
Ahnaf16bloger Videographer_at @Raajje_tv 14
anilmarley - 12
Rafaa253 - 8
nukuranan1 - 5
Raajje_tvPR with the people for the people 4
Heyo_Verikan ⚖️ 4
FatimathSameer Fathimath Sameer Vice President of MDP Women's Wing, IWDU Vice Chairwoman, and Former WDC Member of Constituency T-14 Maafanu Uthuru (North) 4
AsimIbrahim07 🇲🇻Youth associate Dhangethi, VP of Dhangethi youth development, Padi#917898🏊‍♂️ Instagram,symbe07. Fb Simbe Maldives 🇲🇻 3

Tweets per day


Top 10 tweets with highest Retweet count

ID Text Retweet count
1638588239547080704 އަޅުގަނޑު ޕޯޑިއަމްގައި ހުރީމަ ވަރަށް ސުވާލު އުފެދޭނެ އެކަމަކު އެއީ މާބޮޑު މައްސަލައެއް ނޫން: މިނިސްޓަރ ސަމީރު | @MDPSecretariat @Raajje_tv https://t.co/vIBrArwqbq 20
1638585260416851970 ދާއިރާގައި ބޭނުންވާ ކަންކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ، ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް އަޅުގަނޑަށް ވަކި ޕާޓީއެއް ނޯންނާނެ: ޝާޒް އިބްރާހިމް | @MDPSecretariat @Raajje_tv https://t.co/ef4qj2hwFI 15
1638588721590091776 މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ރައީސާ ނުރުހިގެން އުޅޭ މެމްބަރުން ވެސް އުޅުއްވާ، ވަރަށް ދަތިކޮށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތައް ވެސް އާދޭ: މިނިސްޓަރ ސަމީރު | @MDPSecretariat @Raajje_tv https://t.co/8i4DJy4r5O 14
1638583428948926492 އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ފަހަތަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ބައެއް ނޫން: އަހްމަދު އަބްދުﷲ | @MDPSecretariat @Raajje_tv https://t.co/IIMqVX2uDu 10
1638582672678170625 ހެޔޮވެރިކަން ދަމަހައްޓާ ހެޔޮވެރިކަމުގެ ބައިވެރިން ހޮވަން އެބަޖެހޭ: އަހްމަދު އަބްދުﷲ | @MDPSecretariat @Raajje_tv https://t.co/NH4r11ju9o 9
1638590263928004615 ފަހަތުން އައިސް ޖަހަން އުޅުނަސް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުނުވާނެ އެއްޗެއް، ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި އަޅަން ޖެހުނު ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އެމަނިކުފާނު އަޅުއްވާނެ: މިނިސްޓަރ ސަމީރު | @MDPSecretariat @Raajje_tv https://t.co/q9KByIcykJ 9
1638595547186569252 ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުން ސުވާލުކުރޭ ސަރުކާރު ލަސްކަމަށް، މި ލިބުނު ތިން އަހަރު ރާއްޖޭގެ ކޮން ރަށެއްގައި ކޮންކަމެއްތޯ ނުވެ އޮތީ ސުވާލުކޮށްލައްވާ: ޝާހު | @MDPSecretariat @Raajje_tv https://t.co/4B6Fpbexuc 9
1638584411863097358 މަޝްރޫއުތައް ނިމެމުން އެކަމުގެ ލާބަ ރައްޔިތުންނަށް ދަނީ ލިބެމުން: ޝާޒް އިބްރާހިމް | @MDPSecretariat @Raajje_tv https://t.co/AjZuiVEbVH 8
1638584811810877440 ދާއިރާގައި ރަށްތައް އޮތީ މާލެއާ ކައިރާގައި އެހެންނަމަވެސް ކުރިއެރުން އޮތީ ހިފައްޓާފައި، އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ހާލަތު ތަފާތު: ޝާޒް އިބްރާހިމް | @MDPSecretariat @Raajje_tv https://t.co/ZvJLpZ8bzk 8
1638598138465247232 ޕްރައިމަރީއަށް ފަހު ކާމިޔާބު ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުގެ ފަހަތަށް ބަލިވި ކެންޑިޑޭޓް ނާރާ މަންޒަރު އެބަފެނޭ: މުހައްމަދު އަސްލަމް | @MDPSecretariat @Raajje_tv https://t.co/HBqCDDRcq4 8

Top 10 tweets with highest Like count

ID Text Like count
1638588239547080704 އަޅުގަނޑު ޕޯޑިއަމްގައި ހުރީމަ ވަރަށް ސުވާލު އުފެދޭނެ އެކަމަކު އެއީ މާބޮޑު މައްސަލައެއް ނޫން: މިނިސްޓަރ ސަމީރު | @MDPSecretariat @Raajje_tv https://t.co/vIBrArwqbq 31
1638588721590091776 މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ރައީސާ ނުރުހިގެން އުޅޭ މެމްބަރުން ވެސް އުޅުއްވާ، ވަރަށް ދަތިކޮށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތައް ވެސް އާދޭ: މިނިސްޓަރ ސަމީރު | @MDPSecretariat @Raajje_tv https://t.co/8i4DJy4r5O 22
1638583428948926492 އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ފަހަތަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ބައެއް ނޫން: އަހްމަދު އަބްދުﷲ | @MDPSecretariat @Raajje_tv https://t.co/IIMqVX2uDu 17
1638582672678170625 ހެޔޮވެރިކަން ދަމަހައްޓާ ހެޔޮވެރިކަމުގެ ބައިވެރިން ހޮވަން އެބަޖެހޭ: އަހްމަދު އަބްދުﷲ | @MDPSecretariat @Raajje_tv https://t.co/NH4r11ju9o 16
1638585260416851970 ދާއިރާގައި ބޭނުންވާ ކަންކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ، ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް އަޅުގަނޑަށް ވަކި ޕާޓީއެއް ނޯންނާނެ: ޝާޒް އިބްރާހިމް | @MDPSecretariat @Raajje_tv https://t.co/ef4qj2hwFI 16
1638590263928004615 ފަހަތުން އައިސް ޖަހަން އުޅުނަސް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުނުވާނެ އެއްޗެއް، ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި އަޅަން ޖެހުނު ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އެމަނިކުފާނު އަޅުއްވާނެ: މިނިސްޓަރ ސަމީރު | @MDPSecretariat @Raajje_tv https://t.co/q9KByIcykJ 10
1639938349413838848 Tonight at 21:30, @mraaidh on @Raajje_tv Fala Suruhee. discussing "Savadheeththa Dhathuru" & highlighting the upcoming Maldives Yacht Rally - 3rd Ed 2024, how island communities have welcomed, the challenges facing ,& the rapid changes needed for policies. https://t.co/y8cdvOyZdY 10
1638598138465247232 ޕްރައިމަރީއަށް ފަހު ކާމިޔާބު ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުގެ ފަހަތަށް ބަލިވި ކެންޑިޑޭޓް ނާރާ މަންޒަރު އެބަފެނޭ: މުހައްމަދު އަސްލަމް | @MDPSecretariat @Raajje_tv https://t.co/HBqCDDRcq4 10
1638595547186569252 ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުން ސުވާލުކުރޭ ސަރުކާރު ލަސްކަމަށް، މި ލިބުނު ތިން އަހަރު ރާއްޖޭގެ ކޮން ރަށެއްގައި ކޮންކަމެއްތޯ ނުވެ އޮތީ ސުވާލުކޮށްލައްވާ: ޝާހު | @MDPSecretariat @Raajje_tv https://t.co/4B6Fpbexuc 9
1638584811810877440 ދާއިރާގައި ރަށްތައް އޮތީ މާލެއާ ކައިރާގައި އެހެންނަމަވެސް ކުރިއެރުން އޮތީ ހިފައްޓާފައި، އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ހާލަތު ތަފާތު: ޝާޒް އިބްރާހިމް | @MDPSecretariat @Raajje_tv https://t.co/ZvJLpZ8bzk 9

Top 3 Languages Used In Tweets


Top 10 Hashtags used

Hashtag Count
#falasurukhee 23
#falasrukhee 19
#la 6
#majilis 6
#gadieh 4
#60minutes 4
#newsroom 4
#kurumbamaldives 3
#ramazan1444 2
#localnews 2

Top 10 Hashtags Used In Tweets

Top 10 mentions

Mention Count
@raajje_tv 193
@mdpsecretariat 33
@raajjetvlive 29
@mviaffairs 17
@moyscemv 16
@mwsc_official 11
@vaguthuonline 8
@asuruonline 8
@mitdc_mv 8
@mihaarunews 7

Top 10 mentions

Wordcloud of Tweets


Emojis

Average number of emojis used per tweet

5

Emojis used in tweets

Emoji Count Emoji Text
😂 2 face_with_tears_of_joy
💕 2 two_hearts
🙏🏾 2 folded_hands_medium-dark_skin_tone
🙌 1 raising_hands
🤷‍♂️ 1 man_shrugging
🤡 1 clown_face
🌊 1 water_wave
🏖 1 beach_with_umbrella

Emojis groups

Emoji Group Count
Smileys & Emotion 5
People & Body 4
Travel & Places 2