Tweets Analysis - Keyword: @isakskogstad

Overview

Total number of tweets analysed

29

Earliest tweet was on

2023-02-11

Latest tweet was on

2023-02-21

Tweets covering

9 days

Average age of authors' accounts

11 years


Summarization

These tweets discuss the relevance of qualifications when it comes to decision making and politics. They also mention individual's right to choose, ideological employees, the definition of careers, and the discussion of the "stolta skolpartiet" (L). Lastly, the conversation touches on the architecture in Swede and a possible 101-year-old architect.

Topic Modeling

  1. Skolpolitik & Kvalitet
  2. Valbara Kurser & Diplomatprogram
  3. Anställningsskydd & Ideologer
  4. Likasinnade & Trygghet
  5. Interpretation & Self-Definition

Emotional Analysis

The tweets express a range of emotions, from frustration and disbelief to amusement and optimism. There is a sense of disappointment in the "stolta skolpartiet" (L) and in the lack of choice in the education system, but there is also a sense of hope that things can change. There is also some humor in the discussion of the 101-year-old architect and the infinity pool with a panoramic view. Finally, there is a feeling of skepticism towards those who try to define themselves or others.

Trend Analysis

  1. Redefining One's Identity
  2. Quality of Education
  3. Right to Choose
  4. Choice of Careers
  5. Real Estate and Architecture

Disclaimer: The text analysis on twtdata.com, powered by OpenAI, does not represent the views of twtdata.com or its affiliates. The analysis is for informational purposes only and not an endorsement of any viewpoint.

Types of Tweets

Number of Retweets

1

Percentage of total tweets

3%

Number of Original tweets

0

Percentage of total tweets

0%

Number of tweets that contain Mentions

29

Percentage of total tweets

100%

Number of tweets that were Replies

28

Percentage of total tweets

96%

Number of tweets that were Quotes

2

Percentage of total tweets

6%

Number of tweets that contain Hashtags

0

Percentage of total tweets

0%


Top 5 devices used to tweet

Source Count
Twitter for iPhone 13
Twitter Web App 12
Twitter for Android 4

What devices were used to tweet


Top 10 accounts with highest followers count

Username Name Bio Followers count
rektor_linnea Linnea Lindquist Skolledare till yrket och lobbyist för en mer likvärdig skola på fritiden. Privata tweets om skola, Iran och F-1. Tillhör den liberalt obundna skoltwittermitten 21,940
frupark Frida Park Opinionsredaktör för tidningen @Dagen 7,004
UppsalaSara Sara BP Lektor och forskare. Jag forskar just nu om sexualundervisningens historia. 🌼🐝 🍑🍆💦👩‍🏫 4,652
Kettilikorthet Kettil Mannerheim📜 Jobbar på arkiv. Folkbildar litet. Gör 1700-talshandskrifter sökbara. Ser problem där andra ser möjligheter. 2,938
cjswanson Calle Swanson Elfsborg, Spurs, Lazio och rockmusik. Lite politik ibland. Egna tweets snettinåtbakåt från fri roll på den frihetliga högerkanten. 1,899
to_annikaL aprilväder Ordlös. Numera bara en kaffeslatt på BeReal. 1,413
GurkOlle Olle "GurkOlle" Loklint 🏒 Sannolikt Sveriges mest naive supporter till ett ishockeylag! Lärare, farfar, morfar, lång, allmänt bildad, ständigt positiv. Finns inga dåliga fel. 1,284
derige_dekan Derige Dekan Malmø 1,223
Bastor_Pentonit Doktor Glass Tibetanska dödsboken på Inläsningstjänst. Fil Dr, på egen risk. F d diskurskastare. Verkshöjd: noll. Absurdare än 290 kommunbudgetar. 1,172
Beppian Beppian Brinner för börsen, entreprenörskap, ekonomi och vår natur. Mår dåligt över hotet mot det fria ordet och deplattformering. Älskar Twitter. 1,148

Top 10 accounts with highest friends count

Username Name Bio Followers count
rektor_linnea Linnea Lindquist Skolledare till yrket och lobbyist för en mer likvärdig skola på fritiden. Privata tweets om skola, Iran och F-1. Tillhör den liberalt obundna skoltwittermitten 11,640
to_annikaL aprilväder Ordlös. Numera bara en kaffeslatt på BeReal. 2,858
frupark Frida Park Opinionsredaktör för tidningen @Dagen 2,687
Kettilikorthet Kettil Mannerheim📜 Jobbar på arkiv. Folkbildar litet. Gör 1700-talshandskrifter sökbara. Ser problem där andra ser möjligheter. 2,345
cjswanson Calle Swanson Elfsborg, Spurs, Lazio och rockmusik. Lite politik ibland. Egna tweets snettinåtbakåt från fri roll på den frihetliga högerkanten. 2,264
UppsalaSara Sara BP Lektor och forskare. Jag forskar just nu om sexualundervisningens historia. 🌼🐝 🍑🍆💦👩‍🏫 1,206
laaaaangsiktig åäö Störst bäst vackrast.. Noooottt. Rw inte likamed mina åsikter 1,107
GurkOlle Olle "GurkOlle" Loklint 🏒 Sannolikt Sveriges mest naive supporter till ett ishockeylag! Lärare, farfar, morfar, lång, allmänt bildad, ständigt positiv. Finns inga dåliga fel. 962
derige_dekan Derige Dekan Malmø 885
Beppian Beppian Brinner för börsen, entreprenörskap, ekonomi och vår natur. Mår dåligt över hotet mot det fria ordet och deplattformering. Älskar Twitter. 879

Most active users

Username Bio Number of tweets
rektor_linnea Skolledare till yrket och lobbyist för en mer likvärdig skola på fritiden. Privata tweets om skola, Iran och F-1. Tillhör den liberalt obundna skoltwittermitten 3
johnbilling En från Ukraina evakuerad jurist/socionom. Just nu kommunaltjänsteman vid Rinkeby-Kista SDF. 2
frupark Opinionsredaktör för tidningen @Dagen 2
cjswanson Elfsborg, Spurs, Lazio och rockmusik. Lite politik ibland. Egna tweets snettinåtbakåt från fri roll på den frihetliga högerkanten. 2
AKlareus Dedicated reply guy. Psykologstudent, Karolinska Institutet. Försvarare av män (iNtE aLlA mÄn!) och traditioner. 1
Bastor_Pentonit Tibetanska dödsboken på Inläsningstjänst. Fil Dr, på egen risk. F d diskurskastare. Verkshöjd: noll. Absurdare än 290 kommunbudgetar. 1
to_annikaL Ordlös. Numera bara en kaffeslatt på BeReal. 1
schyldt Motvalls gubbe som ibland tycker saker om saker. Journalist på @TidningenNu Fyllt halvsekel, så mer före detta än blivande.Han/hans om någon vill veta pronomen 1
laaaaangsiktig Störst bäst vackrast.. Noooottt. Rw inte likamed mina åsikter 1
elinsponny ibland vill jag bara kunna göra en backflip 1

Tweets per day


Top 10 tweets with highest Retweet count

ID Text Retweet count
1627962305290858497 @AKlareus @isakskogstad Kanske för att du endast letar efter unga kvinnor att klaga på? 0
1627946227563216898 @isakskogstad Ser inga unga män som lägger upp likande saker. Bör också tilläggas att även om män vill, så finns väldigt sällan möjligheten. Om kvinnor vill, så är vi väldigt farligt ute. 0
1624347575234056193 @isakskogstad @Kettilikorthet Håller med. Om man nu bara kunde hålla det f d "stolta skolpartiet" (L) LÅNGT ifrån en sådan process så kanske man skulle kunna börja hoppas, i alla fall lite grann... 0
1624381276013621250 @isakskogstad Jag antar att de anställda ideologerna har samma anställningsskydd som alla andra, så det blir nog inte så lätt. 0
1624415363084521473 @Beppian @isakskogstad https://t.co/C4TGqBKwVh 0
1624677847318122499 @Bastor_Pentonit @isakskogstad @Kettilikorthet Rätten att välja har kommit att övertrumfa Liberalernas instinkt rörande hög kvalitét på utbildningen. Folkpartiet var stora i lärarkåren. Den ledartröjan kan man återta. 0
1625121371838636032 @isakskogstad Ett av sverige snyggaste hus. Varför bör husägaren spärras in? 0
1625122139442487296 @isakskogstad @johnbilling En 101-årig arkitekt? 0
1625122326034493441 @isakskogstad Nehej? Men vad menar du? Varför bör ägaren spärras in? F ö verkar det ju som att ägaren är ett dödsbo. Ännu märkligare att tycka att ägaren bör spärras in. 0
1625125095466315776 @isakskogstad Huset liknade "fan" men utsikten! WOW! 0

Top 10 tweets with highest Like count

ID Text Like count
1624347575234056193 @isakskogstad @Kettilikorthet Håller med. Om man nu bara kunde hålla det f d "stolta skolpartiet" (L) LÅNGT ifrån en sådan process så kanske man skulle kunna börja hoppas, i alla fall lite grann... 2
1624342435336683521 @isakskogstad Det kommer att ske vare sig de vill eller ej. ChatGPT Ai. Denna kommer att förvrida skolan helt under kommande månader. 1
1626498660870627329 @isakskogstad Yrke nämnde jag inte eftersom det ju ändå kan ha relevans. Men har inte du noterat denna definitionshysteri? Har jag så fel? 1
1627901796009013248 @isakskogstad Fast några valbara kurser på samhällsprogrammet är väl knappast ett diplomatprogram att slå på stora trumman för. 1
1626639508211961872 @isakskogstad @frupark Eller söker man likasinnade, för att det känns tryggt? 1
1624381276013621250 @isakskogstad Jag antar att de anställda ideologerna har samma anställningsskydd som alla andra, så det blir nog inte så lätt. 0
1624415363084521473 @Beppian @isakskogstad https://t.co/C4TGqBKwVh 0
1624677847318122499 @Bastor_Pentonit @isakskogstad @Kettilikorthet Rätten att välja har kommit att övertrumfa Liberalernas instinkt rörande hög kvalitét på utbildningen. Folkpartiet var stora i lärarkåren. Den ledartröjan kan man återta. 0
1625121371838636032 @isakskogstad Ett av sverige snyggaste hus. Varför bör husägaren spärras in? 0
1625122139442487296 @isakskogstad @johnbilling En 101-årig arkitekt? 0

Top 3 Languages Used In Tweets


Top 10 mentions

Mention Count
@isakskogstad 29
@frupark 3
@kettilikorthet 2
@aklareus 1
@jand820 1
@cjswanson 1
@johnbilling 1
@bastor_pentonit 1
@beppian 1

Top 10 mentions

Wordcloud of Tweets


Emojis

Average number of emojis used per tweet

10

Emojis used in tweets

Emoji Count Emoji Text
😧 1 anguished_face
🤔 1 thinking_face
👍 1 thumbs_up

Emojis groups

Emoji Group Count
Smileys & Emotion 2
People & Body 1