Tweets Analysis - Keyword: @hdcmaldives

Overview

Total number of tweets analysed

370

Earliest tweet was on

2023-02-12

Latest tweet was on

2023-02-22

Tweets covering

9 days

Average age of authors' accounts

7 years


Summarization

These tweets discuss different topics related to the planning of a trip to Kudagiri, activities that are facilitated for those staying at Kudagiri, plans for urban development, FDI investment and wheelchair access, as well as safety concerns for the people. Additionally, HDC Maldives has been thanked for its commitment to providing land and distribution of water storage.

Topic Modeling

  1. Travel planning
  2. Urban development
  3. Business & Investment
  4. Cycle Parking
  5. Foreign Direct Investment

Emotional Analysis

These tweets express a range of emotions, from excitement and anticipation for a trip to Kudagiri, to gratitude for the dedication of HDC Maldives to providing land and resources for the people, to anger and frustration at the lack of space for bicycles and wheelchairs. There is also a sense of pride in the progress made by the organization, and hope for a better future for the people of the Maldives.

Trend Analysis

  1. Travel planning and preparation
  2. Land development
  3. Urban infrastructure and transportation
  4. Investment and capital
  5. Government services and support

Disclaimer: The text analysis on twtdata.com, powered by OpenAI, does not represent the views of twtdata.com or its affiliates. The analysis is for informational purposes only and not an endorsement of any viewpoint.

Types of Tweets

Number of Retweets

106

Percentage of total tweets

28%

Number of Original tweets

82

Percentage of total tweets

22%

Number of tweets that contain Mentions

370

Percentage of total tweets

100%

Number of tweets that were Replies

160

Percentage of total tweets

43%

Number of tweets that were Quotes

29

Percentage of total tweets

7%

Number of tweets that contain Hashtags

45

Percentage of total tweets

12%


Top 5 devices used to tweet

Source Count
Twitter for iPhone 174
Twitter for Android 148
Twitter Web App 44
Blog2Social APP 2
Twitter for iPad 2

What devices were used to tweet


Top 10 accounts with highest followers count

Username Name Bio Followers count
MoFAmv Ministry of Foreign Affairs 🇲🇻 Official Twitter Account of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Maldives 50,557
Aniya_A Aishath Aniya - 26,838
hdcmaldives HDC Housing Development Corporation Ltd is the master developer for three pivotal islands of the Maldives: Hulhumalé, Thilafushi & Gulhifalhu 23,163
LubnaZahir Lubna Mother|Lawyer | Former Minister of State for Health and NDA Chairman|EX MP Constitutional Assembly| Creator CEO of Skin Candy, Beautycult and Naughty Feather 17,942
ibujalyl ibu jaleel certified Project Manager, with over 15yrs in the field... My tweets are my thoughts. I don't interact with identityless fake accounts. 15,517
AhmedSiddeeq أَحْمَدُ صِدِّيْقُ ياحي ياقيوم، رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي. يَفْقَهُوا قَوْلِي. رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَارْزُقْنِي فَهُما 13,296
Nawar_Amina Nawar #RN2023 - 9,875
WaddeyAli waddey (ވައްޑެ) 🎈 #MDPLIVE Social Media Activist | Member of @MDPYouth 8,238
fathuns Fathuns - 7,599
adduXfiles Addu -X- Files - 7,075

Top 10 accounts with highest friends count

Username Name Bio Followers count
haam76 H@@M ®️ Former Principal Immigration Officer- Department of Immigration & Emigration 🇲🇻 4,996
MannuMellow Bumbling Paladin ♈☀️she/her🌙♉INFP•Marvel•MiddleEarth•90s I love folklores, magic, & cute little things End all apartheid-colonial systems #FreePalestine 4,992
sherymono Shery “It is better to have realistic expectations, or in some cases hold no expectations at all.” ― Steve Peters 4,838
Seledaa Hassan Saeed MDP Dhevvadhoo 4,305
athirisoru Azzam Latheef  Proud Maldivian 🇲🇻 I am done with yesterday #Maldives. #minimalist 3,955
hathavees Hathaavees In defence of Article 27 of the constitution, which gives all the freedom of expression and thought- News/Media online 3,789
ibujalyl ibu jaleel certified Project Manager, with over 15yrs in the field... My tweets are my thoughts. I don't interact with identityless fake accounts. 3,323
issty83 alex nazeeh ރެފުއުޖީއެއް. ބޯހިޔާވަހިކަން އަސާސީ ޙައްގެއް ގާނޫނުން ލާޒިމް ކުރިޔަސް މަހުރޫމް ވެފަ. 3,229
Aishath_Iyadh 𝘼𝙞𝙨𝙝𝙖𝙩𝙝 𝙄𝙮𝙖𝙙𝙝 @MNPYouth wing Leader | Former Board member @pilcmv | passionate about public interest law | 🏛🇲🇻 Retweets are NOT endorsements 2,983
MrLeevaaan Mr Leevaan '96 | 🇲🇻 | ✍️ | 💛 | 🏆 Most promising staff of @Raajje_tv on 2017 2,920

Most active users

Username Bio Number of tweets
Kurusee1 - 10
soulkeeperr A Proud Maldivian/A Musician/An Activist/A Pet Owner.. A Son/A Brother/A Friend.. A Father to Ten /A Husband to One... #BaippenForLife 8
juxynsghost move; with you standing still 🎈 7
demonreeper Founder @HIS_Studios 6
ksjdisjruehdu yeah go on 6
mimrahh PR Manager, @hdcmaldives 6
hamxas I am who i am 5
AmjadMV - 5
abdullajameel38 - 5
julishaibrahim - 5

Tweets per day


Top 10 tweets with highest Retweet count

ID Text Retweet count
1624819905643290625 Things to keep in mind when planning your trip to Kudagiri 💡🤓 ⁦@hdcmaldives⁩ https://t.co/5YkJEyM3mm 27
1624727406077440001 މާމައުސޫމް ކަމަށް ހެދިގެން އުޅުއްވިޔަސް، މީހާގެ ގޮތްކުޑަކަން އެގެނީ މިކަހަލަ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން @aishamdidi @mimrahhގެ މައްސަލަ ބަލާނެ. ކިތަންމެ އޮއްބާލަން އުޅުނަސް ނުވާނެ. @hdcmaldives ދޮށަށް މީހުން އެއްވެގެން ނަމަވެސް މިކަން ކުރާނެ. @ath1f @N1uko https://t.co/ELFnjCEidX 23
1624771119021694976 @King_Cen12 @riyyatey @prz_ymn @ibusolih Nov 2018 gai thiya kiyaa 7000 flat ge progress huri varakee mee.. 16 tower ge therein 6 tower bimun machchah naaraa. Emme progressive tower ves 11 floor structure nimunee @hdcmaldives https://t.co/JYKvzKcNzc 22
1624821260193771520 You really have to see it to believe it. We will always keep Kudagiri dedicated for the people. It’s your island. #Aadhey @hdcmaldives https://t.co/4ea1wDtNRi 10
1625162905720348673 This is the cycle parking area near this building that we use for many activities. But there is not space for the cycles to park. Its all full of these taxis @PoliceMv @hdcmaldives @MoTCAmv @aishath_nahula https://t.co/wyJPGeE46H 9
1627962418914791424 @hdcmaldives ގެ މާސްޓަރ ޕްލޭންގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި ލިބެން ހުންނަ ޙިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ޒަމާނީ ގިނަ ޙިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެޗް.ޑީ.ސީގެ ފަރާތުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުންވިޔަފާރީ ވެރިންނަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކޮށް، 1/1 https://t.co/yibQNCG00G 9
1626865861960302593 Wheelchair Ramp dimaaluga Board eh jahamaa. "KANUTHO" jahaafa. Midhaa varunn danyaa - Rampun cike araa Pool kairee vess Park kuraane! @hdcmaldives @PoliceMv https://t.co/TXYoYg8JZj 7
1627369051478704128 Thanks to HDC for committing to provide land from Thilafushi to MWSC to develop water storage today. We resumed distribution after the incident around 3:30pm. ⁦@hdcmaldives⁩ https://t.co/ooIpeii6jR 6
1625390844139417601 Hihgaimu hulhumale akah hedhumah @hdcmaldives in kuramundhaa maskathuge thereyn. 🙏 https://t.co/uHFotjmkL6 5
1627651618081738754 ޔާމީނަށް ބައިނާޅާ ތިޔަހެން ނުވިއްކޭނެ! https://t.co/vJgfxGt6QJ @faya_i @hdcmaldives @iameeru @ibriffath @ibusolih @Roxeyna @nihad_m @N4Isse11 @AslamAslamtey @aslamdp @MMuizzu @Shiyamaldives @IbrahimShujaau @ahmed_narysh @MFahulavaan @MDPSecretariat @ibusolihfans @MvSpokesperson 5

Top 10 tweets with highest Like count

ID Text Like count
1624819905643290625 Things to keep in mind when planning your trip to Kudagiri 💡🤓 ⁦@hdcmaldives⁩ https://t.co/5YkJEyM3mm 47
1624727406077440001 މާމައުސޫމް ކަމަށް ހެދިގެން އުޅުއްވިޔަސް، މީހާގެ ގޮތްކުޑަކަން އެގެނީ މިކަހަލަ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން @aishamdidi @mimrahhގެ މައްސަލަ ބަލާނެ. ކިތަންމެ އޮއްބާލަން އުޅުނަސް ނުވާނެ. @hdcmaldives ދޮށަށް މީހުން އެއްވެގެން ނަމަވެސް މިކަން ކުރާނެ. @ath1f @N1uko https://t.co/ELFnjCEidX 38
1624821260193771520 You really have to see it to believe it. We will always keep Kudagiri dedicated for the people. It’s your island. #Aadhey @hdcmaldives https://t.co/4ea1wDtNRi 26
1624771119021694976 @King_Cen12 @riyyatey @prz_ymn @ibusolih Nov 2018 gai thiya kiyaa 7000 flat ge progress huri varakee mee.. 16 tower ge therein 6 tower bimun machchah naaraa. Emme progressive tower ves 11 floor structure nimunee @hdcmaldives https://t.co/JYKvzKcNzc 25
1626865861960302593 Wheelchair Ramp dimaaluga Board eh jahamaa. "KANUTHO" jahaafa. Midhaa varunn danyaa - Rampun cike araa Pool kairee vess Park kuraane! @hdcmaldives @PoliceMv https://t.co/TXYoYg8JZj 18
1626530999386636289 went for our morning stroll find these barricades on the pavement and between Amin towers. thank you @hdcmaldives finally can walk down this pavement without worrying about vehicles coming out of nowhere https://t.co/ZTGGxiDHZh 16
1628061471392337920 Embassy joins with @MoFAmv,@MoTmv, @MoEDmv, @MoEnvmv, @hdcmaldives in hosting a Business & Investment Forum in Beijing with 240+ guests. Over 80 🇨🇳 Companies attended the Forum showing the keen interest Chinese investors & businesses have in expanding their business to Maldives🇲🇻 https://t.co/LoDb48LEuD 15
1627369051478704128 Thanks to HDC for committing to provide land from Thilafushi to MWSC to develop water storage today. We resumed distribution after the incident around 3:30pm. ⁦@hdcmaldives⁩ https://t.co/ooIpeii6jR 14
1627962418914791424 @hdcmaldives ގެ މާސްޓަރ ޕްލޭންގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި ލިބެން ހުންނަ ޙިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ޒަމާނީ ގިނަ ޙިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެޗް.ޑީ.ސީގެ ފަރާތުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުންވިޔަފާރީ ވެރިންނަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކޮށް، 1/1 https://t.co/yibQNCG00G 12
1625162905720348673 This is the cycle parking area near this building that we use for many activities. But there is not space for the cycles to park. Its all full of these taxis @PoliceMv @hdcmaldives @MoTCAmv @aishath_nahula https://t.co/wyJPGeE46H 12

Top 3 Languages Used In Tweets


Top 10 Hashtags used

Hashtag Count
#myhulhumalé 6
#hulhumale 5
#teamthilafushi 5
#hdcmasrace2023 5
#teamhdc 3
#visitmaldives 3
#maldives 3
#kudagiri 3
#aadhey 3
#centralpark 2

Top 10 Hashtags Used In Tweets

Top 10 mentions

Mention Count
@hdcmaldives 370
@ibusolih 62
@policemv 53
@hkurusee 52
@malecitymv 52
@ath1f 47
@n1uko 39
@soulkeeperr 22
@aishamdidi 22
@mimrahh 21

Top 10 mentions

Wordcloud of Tweets


Emojis

Average number of emojis used per tweet

15

Emojis used in tweets

Emoji Count Emoji Text
🇲🇻 8 Maldives
😅 4 grinning_face_with_sweat
😡 4 enraged_face
🙏 4 folded_hands
😂 4 face_with_tears_of_joy
🤣 3 rolling_on_the_floor_laughing
🇨🇳 2 China
✌️ 2 victory_hand
🙂 2 slightly_smiling_face
😶 2 face_without_mouth

Emojis groups

Emoji Group Count
Smileys & Emotion 31
People & Body 12
Flags 10
Objects 4
Activities 1
Animals & Nature 1