Tweets Analysis - Keyword: @ACC_Maldives

Overview

Total number of tweets analysed

50

Earliest tweet was on

2023-02-09

Latest tweet was on

2023-02-19

Tweets covering

10 days

Average age of authors' accounts

7 years


Summarization

Officials from Presidencymv, ACC_Maldives, judiciarymv, MaldivesJSC, PGO_MV and NIC_Maldives went to India to participate in an ITECnetwork training. HC Munu Mahawar met with these officials and wished them luck before they left. Other mentions of ACC_Maldives include questions and protests related to financial expenses, reports, projects and other requests.

Topic Modeling

  1. Conflict between ACC and other entities
  2. Training and education
  3. Marketing and promotional activities
  4. Questions and inquiries related to government and organizations
  5. Anti-comedy commission

Emotional Analysis

The tweets express a range of emotions including frustration, curiosity, excitement, anticipation, and confusion. Frustration is expressed in the first tweet as the user has asked for information from ACC_Maldives and been told they do not have it. Curiosity is expressed in the third tweet as HC Munu Mahawar meets officers from various organizations. Excitement is expressed in the fourth tweet as HC Munu Mahawar conveys best wishes to officers going to India. Confusion is expressed in the sixth tweet as the user questions why ACC_Maldives has not released a report. Finally, anticipation is expressed in the last tweet as the user asks for information from various organizations.

Trend Analysis

  1. Disclosure of information
  2. Training opportunities overseas
  3. Legal issues, especially Anti-Comedy Commission
  4. Financial expenses
  5. Protests

Disclaimer: The text analysis on twtdata.com, powered by OpenAI, does not represent the views of twtdata.com or its affiliates. The analysis is for informational purposes only and not an endorsement of any viewpoint.

Types of Tweets

Number of Retweets

12

Percentage of total tweets

24%

Number of Original tweets

9

Percentage of total tweets

18%

Number of tweets that contain Mentions

50

Percentage of total tweets

100%

Number of tweets that were Replies

19

Percentage of total tweets

38%

Number of tweets that were Quotes

16

Percentage of total tweets

32%

Number of tweets that contain Hashtags

4

Percentage of total tweets

8%


Top 5 devices used to tweet

Source Count
Twitter for iPhone 24
Twitter for Android 20
Twitter Web App 6

What devices were used to tweet


Top 10 accounts with highest followers count

Username Name Bio Followers count
RukumaA ރުކުމާ Senator @ProgressPartyMV . Ex Member of Parliament T03 (2014 to 2019), Maldives Capital City Councilor (2011 to 2014) T03. Henveiru Dhekunu Constituency 24,480
sharifmv Sharif Mohamed ⚡️ Official Account of Sharif Mohamed. Ex Media Coordinator, Press & Comms at @presidencymv | Citizen of 🇲🇻 | Grand Octopus Menk of Maldives Democracy 23,144
HCIMaldives India in Maldives This is the official twitter account of the High Commission of India in Maldives 15,622
ibrahimjanab ibrahimjanab🇲🇻 Former senate member @MNUedu Former Program Co- Producer @ Sun-FM radio Former producer @RadioAtoll96fm https://t.co/FIwsBnPzKZ 9,110
Addey_33 AD'DEY Against Corruption and Injustice#FreePalaestine 🇵🇸 6,448
HKurusee Hassan Kurusee ބިހުރޯޒު ކަމަނާ މިސްކިތުގެ ހިމާޔަތުގާ. މިއީ ހިތާ ހިތުގެ ގުޅުމެއް. Account doesn’t belong to former Pres Nasheed 5,676
Mohamedfaisalv Mohamed faisal Strong advocate of justice, a Writer and an online activist 5,342
ifhamu ifham twitter volunteer 4,340
AimonLatheef Piko is on leave Right to Information 🎈❓ 3,170
kemornandez kemo ޒުވާބު skip jack tuna 1,776

Top 10 accounts with highest friends count

Username Name Bio Followers count
haam76 H@@M ®️ Former Principal Immigration Officer- Department of Immigration & Emigration 🇲🇻 4,997
RukumaA ރުކުމާ Senator @ProgressPartyMV . Ex Member of Parliament T03 (2014 to 2019), Maldives Capital City Councilor (2011 to 2014) T03. Henveiru Dhekunu Constituency 4,604
athi_haze Hassan Athif Never argue with a liar 🇲🇻 4,214
VoiceofAdduCity VoiceofAdduCity 👋Voice of Addu City 3,629
ifhamu ifham twitter volunteer 2,822
hussainkhalid75 Hussain Khalid - 2,467
kanduvai Ibrahim Rasheed🇵🇸Free Palestine. الله أكبر Managing Director. Elite Shipping & Trading Co. Pvt. Ltd. We bring the oceans to your plate.Be on RIGHT SIDE OF HISTORY. Retweets are not endorsements. 2,456
ibrahimjanab ibrahimjanab🇲🇻 Former senate member @MNUedu Former Program Co- Producer @ Sun-FM radio Former producer @RadioAtoll96fm https://t.co/FIwsBnPzKZ 1,935
kemornandez kemo ޒުވާބު skip jack tuna 1,730
sallesalym salle Salle 1,632

Most active users

Username Bio Number of tweets
ifhamu twitter volunteer 3
00aah00 - 2
HCIMaldives This is the official twitter account of the High Commission of India in Maldives 2
1Maldivian 🇲🇻 🏝️ Aᴀᴅʜᴀɪɢᴇ Dʜɪᴠᴇʜssᴇʜ- #ʀɪsᴇ𝗥𝗧 2
ingilaabee Vested interest in the arts, conservation and social change | spoken word poetry, photo manipulation, digital art, stills & cine | Fmr Journalist & Photojourno 2
mnbcmd Senior Immigration Officer @ Immigration , Senior Line Technician @ Dhiraagu, Operation Officer @ MACL, Board Member/DMD/MD @ MNBC.MD @ Inter Pvt Ltd. 2
niyadhurey - 2
dhaleyka2023 🇲🇻 2
AimonLatheef Right to Information 🎈❓ 2
AAhtharu Every human has their right to live in this world freely. Allaah, Owner of the Universes, has revealed his religion in holy Quran to the humanity. 2

Tweets per day


Top 10 tweets with highest Retweet count

ID Text Retweet count
1624711708962091008 އެމްޑީޕީ @MDPSecretariat އެތެރޭގެ އިންތިހާބަށް ހަމައެކަނި އާސަންދަ ބަޖެޓުން ދަވާލި (އެސް އޯ އީ ތަކާއި ނަގުދު ނުލާ) @ACC_Maldives @AuditMV @MoHmv @AasandhaLtd https://t.co/FoppSq9szp 24
1627052098272763904 HC Munu Mahawar met officers from @Presidencymv, @ACC_Maldives, @judiciarymv, @MaldivesJSC, @PGO_MV & @NIC_Maldives 🇲🇻 who r going to #India 🇮🇳 to participate in an @ITECnetwork training on "Clinical Legal Education" frm 27 Feb - 5 March' 2023 at National Law University, Jodhpur. https://t.co/wcXM60wlpt 13
1623920625294401536 I had asked for the same information from @ACC_Maldives since PO claimed it would be best for ACC to disclose this infoHowever, ACC said they didn't have it either, claiming that only the work that was being done by the commission when it was dissolved was handed over(3/3) 8
1627046252717420544 HC Munu Mahawar met and conveyed best wishes to 4️⃣ officers from @Presidencymv & @ACC_Maldives 🇲🇻 who are going to #India 🇮🇳 to participate in an @ITECnetwork training on "Data Science for Managerial Decision Making" from 20-25 Feb, 2023 at @IITKanpur. https://t.co/thu5hgEDVd 6
1627203710865776640 މިއީ ބޮނޑު ބާލާ ވެރިކަމައް ބަލަ ކޮންމެ ރައްޔަތަކާ އާސްންދަ އިން ބޭސް ފަރުފާ ވޭހެއް ރައްޔަތުގެނެ ނަމި ލޯނު ނާގެން އިންޝޫރަންސު ދޭނިޖެހެއި މިކަން ހުއްޓުވައި ދިނުމަށް @ACC_Maldives އަށް ގޮވާލަން @mvpeoplesmajlis @MohamedNasheed @ibusolih @LGAcomms @FaizuHusy @DhekunuNizar https://t.co/otRbSFEqhd 2
1624657282926776320 mikan balaane baeh netheetha? @ACC_Maldives @presidencymv @ibusolih @ShimranAb @M_Hameedh https://t.co/0Ml54VSbLq 1
1624653572901335040 އަޅުގަނޑުވެސް ހިލަކޮޅެއް ބޭނުން. ކޮށްލަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއް ހުރީމާ ލިބިދާނެތޯ . އަޅުގަނޑުވެސް ޓެކްސް ދައުލަތަށް ދައްކަން @VMookey @rdcmaldives @ACC_Maldives https://t.co/EgwlVQ02qk 1
1624455990572888065 Mulhi Sarukaaru lawwaa sanaa kiyuvan beyvvi mi haflaa yah ekani Rayyithunge Faisaa in Kihaa vareh haradhu kurin?! @presidencymv @ACC_Maldives https://t.co/ZECj5I7vlx 1
1625910257506562068 All Marketing Managers!cc: @stoplc @MTCCPlc @hdcmaldives @rdcmaldives @SDFC_mv @mfmc_mv @agronationalmv @BCC_mv @Authentic_MV @SEEDbybcc @presidencymv @Fdc_mv @Dhiraagu @OoredooMaldives @bankofmaldives @STELCOMALDIVES @SoneeSports @MaleCitymv @innermaldives @ACC_Maldives 1
1626060785662451712 ANTI COMEDY COMMISSION 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂@ACC_Maldives cc:@mnbcmd https://t.co/CuWL4BuwUq 1

Top 10 tweets with highest Like count

ID Text Like count
1623920625294401536 I had asked for the same information from @ACC_Maldives since PO claimed it would be best for ACC to disclose this infoHowever, ACC said they didn't have it either, claiming that only the work that was being done by the commission when it was dissolved was handed over(3/3) 20
1624711708962091008 އެމްޑީޕީ @MDPSecretariat އެތެރޭގެ އިންތިހާބަށް ހަމައެކަނި އާސަންދަ ބަޖެޓުން ދަވާލި (އެސް އޯ އީ ތަކާއި ނަގުދު ނުލާ) @ACC_Maldives @AuditMV @MoHmv @AasandhaLtd https://t.co/FoppSq9szp 19
1627052098272763904 HC Munu Mahawar met officers from @Presidencymv, @ACC_Maldives, @judiciarymv, @MaldivesJSC, @PGO_MV & @NIC_Maldives 🇲🇻 who r going to #India 🇮🇳 to participate in an @ITECnetwork training on "Clinical Legal Education" frm 27 Feb - 5 March' 2023 at National Law University, Jodhpur. https://t.co/wcXM60wlpt 14
1627046252717420544 HC Munu Mahawar met and conveyed best wishes to 4️⃣ officers from @Presidencymv & @ACC_Maldives 🇲🇻 who are going to #India 🇮🇳 to participate in an @ITECnetwork training on "Data Science for Managerial Decision Making" from 20-25 Feb, 2023 at @IITKanpur. https://t.co/thu5hgEDVd 8
1624121521202696193 އާރޑީސީ ކިޔަނީ ރައީސް އިބުރާހީމަށް ސިސްޓަމެޓިކްކޮށް ވައްކަން ކޮށްދޭން ހެދި ތަނަކަށް. މޫކޭ އަކީ ވައްކަމުގެ ބައިވެރިއެއް. ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަދަން އުޅުނު އަގަށްވުރެ 3 ގުނަބޮޑުކޮށްވެސް ނުވީ އިންތިޚާބަށް ކޮށްދިން ވައްކަމަކަށްވާތީ.. ހައްޔަރުކޮށް ތަޙުޤީޤް ކުރަން ގޮވާލަން@ACC_Maldives https://t.co/szF4LngQQX 8
1624455990572888065 Mulhi Sarukaaru lawwaa sanaa kiyuvan beyvvi mi haflaa yah ekani Rayyithunge Faisaa in Kihaa vareh haradhu kurin?! @presidencymv @ACC_Maldives https://t.co/ZECj5I7vlx 5
1626060785662451712 ANTI COMEDY COMMISSION 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂@ACC_Maldives cc:@mnbcmd https://t.co/CuWL4BuwUq 4
1625415609583534082 @Mihaarunews - ދޫކުރި މުއްދަތް : 25 އަހަރު- ފާއިތުވި މުއްދަތް : 15 އަހަރު (މުއްދަތުގެ %60)- ކުރި މަސައްކަތް : 0 - "ބަދަލުގެ" ގޮތުގައި : +41 މިލިއަން ރުފިޔާގައުމު ލޫޓުވާލަނީ ؟އިތުރަށް ދެން ބުނާނެ ވާހަކައެއް އެބައޮތް ؟ޝުކުރިއްޔާ@Mausoom_Maus @ibusolih @presidencymv @ACC_Maldives 3
1627203710865776640 މިއީ ބޮނޑު ބާލާ ވެރިކަމައް ބަލަ ކޮންމެ ރައްޔަތަކާ އާސްންދަ އިން ބޭސް ފަރުފާ ވޭހެއް ރައްޔަތުގެނެ ނަމި ލޯނު ނާގެން އިންޝޫރަންސު ދޭނިޖެހެއި މިކަން ހުއްޓުވައި ދިނުމަށް @ACC_Maldives އަށް ގޮވާލަން @mvpeoplesmajlis @MohamedNasheed @ibusolih @LGAcomms @FaizuHusy @DhekunuNizar https://t.co/otRbSFEqhd 3
1625751411920375809 ސަރުކާރުގެ އެއް ކުންފުނިން ސަރުކާރުގެ އަނެއް ކުންފުންޏަށް މަސައްކަތް ސަބްކޮންޓްރެކް ކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާައަށް އިހުމާލުވުން. ކޮރަޕްޝަން އަށް ހުޅުވާލެވޭ ދޮރެއް. @governmentmv @mvpeoplesmajlis @ACC_Maldives 3

Top 3 Languages Used In Tweets


Top 10 Hashtags used

Hashtag Count
#india 4

Top 10 Hashtags Used In Tweets

Top 10 mentions

Mention Count
@acc_maldives 50
@presidencymv 20
@ibusolih 12
@itecnetwork 7
@mvpeoplesmajlis 7
@mohamednasheed 6
@hcimaldives 5
@iitkanpur 4
@maldivesjsc 4
@pgo_mv 4

Top 10 mentions

Wordcloud of Tweets


Emojis

Average number of emojis used per tweet

66

Emojis used in tweets

Emoji Count Emoji Text
😂 22 face_with_tears_of_joy
🇲🇻 4 Maldives
🇮🇳 4 India
4️⃣ 2 keycap_4
👇🏿 1 backhand_index_pointing_down_dark_skin_tone

Emojis groups

Emoji Group Count
Smileys & Emotion 22
Flags 8
Symbols 2
People & Body 1